Pyhäntä

Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho ja Pohjois-Suomen Spanielikerho luopuivat mejä-toiminnan keskuksena toimineesta Pyhännän tukkikämpästä alueineen vuoden 2022 lopussa. Suurinpana syynä oli alueella jo pitkään jatkuneet Metsähallituksen tekemät metsähakkuut ja siitä johtuneet koemaastoiksi sopivien alueiden häviäminen.

Tukkikämppä
Makuusali

Grillikota
Sauna
Teräväpää eli kympin kämppä