Kevätkokous

Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho ry.

KEVÄTKOKOUS

Aika: 31.03.2015 klo 18.30
Paikka: Villa Kaljaasi, Kaljaasintie 8, 90500 OULU

Esityslista

1.    Kokouksen avaaminen.

2.    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

3.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

4.    Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa.

5.    Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

6.    Vuoden 2014 toimintakertomus.

7.    Vuoden 2014 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

8.   Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta.

9.   Palkitaan kerhon parhaat koirat vuodelta 2014.

10. Muut esille tulevat asiat.

11. Kokouksen päättäminen.

Oulussa 11.03.2015

Hallitus