Kutsu vuosikokoukseen

Tervetuloa vuosikokoukseen
Aika: 23.2.2021 klo 18.30
Paikka: Villa Kaljaasi, Kaljaasintie 8, 90500 OULU

Esityslista:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa
 5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 6. Vuoden 2020 toimintakertomus
 7. Vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä ylijäämän käyttämisestä/alijäämän kattamisesta päättäminen
 9. Päätetään vuoden 2021 toimintasuunnitelma
 10. Päätetään seuraavan vuoden varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus
 11. Päätetään vuoden 2021 talousarvio
 12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 13. Valitaan hallitukseen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
 14. Valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä erovuoroisten tilalle ja päätetään missä järjestyksessä heidät kutsutaan estyneiden varsinaisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen kokoukseen
 15. Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
 16. Valitaan kerhon edustajat edustamaan Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho ry:tä Suomen Mäyräkoiraliitto ry:n liittokokouksiin. Valitaan varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 17. Valitaan kerhon ehdokkaat Suomen kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja sen piirien toimielimiin. Valitaan varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet edustamaan Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho ry:tä Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri ry:n valtuuskuntaan
 18. Palkitaan Vuoden mäyräkoira kilpailussa menestyneet ja valiot
 19. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet
 20. Muut esille tulevat asiat
 21. Kokouksen päättäminen
  Oulussa 30.10.2020
  Hallitus