Tiedote vuosikokouksesta

Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho ry. noudattaa Suomen hallituksen ja Suomen kennelliiton ohjeistusta koronavirus-epidemian hillitsemiseksi ja peruu/siirtää kaikki koulutukset, kurssit, kokeet, vuosikokouksen ym. kerhon suunnitellut kokoontumiset 31.5.2020 saakka. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme jos tulee muutoksia!

Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho ry hallitus
Syyskokous 2015

Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho ry.

SYYSKOKOUS

Aika: 30.11.2015 klo 18.30
Paikka: Villa Kaljaasi, Kaljaasintie 8, 90500 OULU

Esityslista

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat.
 2. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
 3. Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 4. Päätetään seuraavan vuoden varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus.
 5. Päätetään seuraavan vuoden talousarvio.
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 7. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle.
 8. Valitaan hallituksen varajäsenet ja päätetään, missä järjestyksessä heidät kutsutaan estyneiden varsinaisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen kokoukseen.
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä.
 10. Valitaan kerhon edustajat liiton liittokokouksiin.
 11. Valitaan kerhon ehdokkaat Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja sen piirien toimielimiin.
 12. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet.
 13. Käsitellään muut esille tuleva asiat.

Oulussa 28.10.2015

HallitusKevätkokous

Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho ry.

KEVÄTKOKOUS

Aika: 31.03.2015 klo 18.30
Paikka: Villa Kaljaasi, Kaljaasintie 8, 90500 OULU

Esityslista

1.    Kokouksen avaaminen.

2.    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

3.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

4.    Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa.

5.    Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

6.    Vuoden 2014 toimintakertomus.

7.    Vuoden 2014 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

8.   Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta.

9.   Palkitaan kerhon parhaat koirat vuodelta 2014.

10. Muut esille tulevat asiat.

11. Kokouksen päättäminen.

Oulussa 11.03.2015

HallitusSyyskokous

Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho ry.

SYYSKOKOUS

Aika: 6.11.2014 klo 18.30
Paikka: Villa Kaljaasi, Kaljaasintie 8, 90500 OULU

Esityslista

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat.
 2. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
 3. Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 4. Päätetään seuraavan vuoden varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus.
 5. Päätetään seuraavan vuoden talousarvio.
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 7. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle.
 8. Valitaan hallituksen varajäsenet ja päätetään, missä järjestyksessä heidät kutsutaan estyneiden varsinaisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen kokoukseen.
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä.
 10. Valitaan kerhon edustajat liiton liittokokouksiin.
 11. Valitaan kerhon ehdokkaat Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja sen piirien toimielimiin.
 12. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet.
 13. Käsitellään muut esille tuleva asiat.

Oulunsalossa 15.10.2014

Hallitus