Hallitus

Jäsen/Puheenjohtaja
Ville Porthan
Koppelonkaari 20
90900 KIIMINKI
p. 041 43 38 121
email: vpor(at)live.com

Jäsen/Varapuheenjohtaja
Kari Uotila
Kuljuntie 3
91950 TEMMES
p. 040 84 68 336
email: kari.uotila(at)gmail.com

Jäsen/Sihteeri
Henna Väänänen
Kauppiaantie 47 D 22
90460 OULUNSALO
p. 050 582 0088
email: henna.vaananen(at)mail.suomi.net

Jäsen/Rahastonhoitaja
Lea Foudilainen
Retiisikuja 2
90460 OULUNSALO
p. 040 72 05 320
email: lea.foudilainen(at)luukku.com

Jäsen
Katja Huurinainen
email: katjahu(at)gmail.com
p. 044-334 0727

Jäsen
Meeri Juusola
email: meeri.juusola(at)gmail.com

Jäsen
Pauliina Pönkkä
email: pauliinaponkka(at)gmail.com

Varajäsenet
Kari Foudilainen