Kutsu vuosikokoukseen

Aika: 22.3.2022 klo 18.30

Paikka: Neste Oulunbaari Maikkula (yläkerta), Haarasuontie 1, 90240 OULU Esityslista:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa
 5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 6. Vuoden 2021 toimintakertomus
 7. Vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä ylijäämän käyttämisestä/alijäämän kattamisesta päättäminen
 9. Päätetään vuoden 2022 toimintasuunnitelma
 10. Päätetään seuraavan vuoden varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus 11. Päätetään vuoden 2022 talousarvio
 11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 12. Valitaan hallitukseen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
 13. Valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä erovuoroisten tilalle ja päätetään missä järjestyksessä heidät kutsutaan estyneiden varsinaisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen kokoukseen
 14. Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
 15. Valitaan kerhon edustajat edustamaan Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho ry:tä Suomen Mäyräkoiraliitto ry:n liittokokouksiin. Valitaan varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 16. Valitaan kerhon ehdokkaat Suomen kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja sen piirien toimielimiin. Valitaan varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet edustamaan Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho ry:tä Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri ry:n valtuuskuntaan
 17. Palkitaan Vuoden mäyräkoira kilpailussa menestyneet ja valiot
 18. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet
 19. Muut esille tulevat asiat
 20. Kokouksen päättäminen

Oulussa 7.3.2022

Hallitus