Hallituksen seuraava kokous

PSMKK:n hallitus kokoontuu seuraavan kerran 15.10. Jäseniä pyydetään toimittamaan mahdolliset aloitteensa hallituksen käsiteltäviksi sihteerille (minna.kivimaki@nsn.com) viimeistään 12.10.