Kevätkokous

Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho ry.

KEVÄTKOKOUS

Aika: 27.03.2014 klo 18.30
Paikka: Villa Kaljaasi, Kaljaasintie 8, 90500 OULU

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa.

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

6. Vuoden 2013 toimintakertomus.

7. Vuoden 2013 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Palkitaan kerhon parhaat koirat vuodelta 2013.

10. Muut esille tulevat asiat.

11. Kokouksen päättäminen.

Oulunsalossa 09.03.2014

Hallitus